احداث اولین آبنمای کف خشک دراهواز آغاز شد
30 بهمن 1396

به همت سازمان زیبا سازی شهرداری اهواز عملیات تکمیلی اجرای آبنمای کف خشک ساحل غربی کارون آغاز شد. به گزارش روابط عمومی سازمان زیبا سازی کعب عمیر مدیرعامل سازمان از آغازعملیات تکمیلی اجرای آبنمای کف خشک در پارک مالیات ساحلی غربی شهر اهوازخبر داد که تا کنون قریب به 70 درصد پیشرفت فیزیکی داشته . قادر کعب عمیر دراین خصوص افزود: آبنمای کف خشک برای اولین بار در اهواز و درپارک مالیات ساحل غربی کارون به ابعاد 20*20 متر مربع و دارای 200عدد نازل و 200 عدد چراغ رنگی در حال احداث می باشد. در آبنمای زیرسطحی (کف خشک) تمام تجهیزات آبنما و سیستم نورپردازی در زیر سطح قرار می‌گیرد که این امر امکان عبور افراد از محیط آبنما را فراهم می‌سازد و حس طراوت و شادابی را به رهگذران منتقل می‌کند و محیط مهیجی برای شهروندان فراهم می کنند.


 احداث اولین آبنمای کف خشک دراهواز آغاز شد
 احداث اولین آبنمای کف خشک دراهواز آغاز شد
 احداث اولین آبنمای کف خشک دراهواز آغاز شد
 احداث اولین آبنمای کف خشک دراهواز آغاز شد
 احداث اولین آبنمای کف خشک دراهواز آغاز شد