آبنمای تعاملی

میتوان با اضافه کردن ادوات هوشمند سازی نطیر سنسورها و دوربین های پردازش تصویر، هر نوع آبنما را به آبنمای تعاملی تبدیل کرد به این ترتیب که رفتار و حرکت مخاطبان توسط سنسورها و دوربین ها ضبط میشود وپس از تحلیل و پردازش در نرم افزار، افکت حرکتی آبنما یا نورپردازی متناسب با رفتار مخاطب تعیین میگردد که این امر باعث جلب توجه مخاطب خواهد شد. پروژه های تعاملی سازی آبنما و نورپردازی فقط به صورت سفارشی در شرکت شیردال صنعت انجام می شود.


آبنمای تعاملی
آبنمای تعاملی
آبنمای تعاملی