آبنمای رنگین کمان

این آبنما ترکیبی از نازل های ساده است که معمولا به صورت افقی در مسیری طولانی و در ارتفاع نصب میشوند و آب خروجی از آنها مسیری سهمی شکل را ایجاد میکند. مدیریت نور تابانده شده به هر یک از نازل ها در طول مسیر جلوه هایی زیبا و مشابه رنگین کمان را ایجاد می کند. از این مدل آبنما برای پل های شهری که بر روی رودخانه ها ساخته می شوند بسیار استفاده می شود.


آبنمای رنگین کمان
آبنمای رنگین کمان
آبنمای رنگین کمان