آبنمای شناور

برای اجرای آبنما در رودخانه ها، دریاها و دریاچه های طبیعی و مصنوعی به علت عمق زیاد آب، شدت جریان آب و یا رسوبات بسیار زیاد در کف آب راه امکان نصب تجهیزات آبنما مقدور نمی باشد به همین دلیل برای این مکان ها از آبنمای شناور استفاده می شود. تفاوت آبنمای شناور با سایر آبنماها نحوهی نصب آن است، به طوری که آبنمای شناور در واقع همان مدل های رایج آبنماست که بر روی یک سازه شناور(مانند یک قایق) نصب می شوند که این سازه توسط کابل ها و لنگر ها در مکانی مشخص نگاه داشته می شود.


آبنمای شناور
آبنمای شناور