آبنمای موزیکال

آبنمای موزیکال ترکیبی از انواع نازل های ثابت و متحرک است که توسط یک کنترلر مرکزی پارامتر های حرکتی و فشار آب خروجی از آنها به نحوی تغییر می کند که با موسیقی پخش شده در محیط همخوانی داشته باشد، به همین جهت به آن آب نمای رقصان نیز می گویند. تغییر رنگ نور تابانده شده به آبنما نیز به هماهنگی آبنما با موسیقی و همچنین زیباشدن آبنما کمک شایانی می کند.این آبنماها در ابعاد کوچک تا ابعاد بسیار بزرگ قابل ساخت می باشند.


آبنمای موزیکال
آبنمای موزیکال
آبنمای موزیکال
آبنمای موزیکال