آبنمای نوشتاری

در این آبنما به کمک نازل ها و شیر های اتوماتیک بسیار دقیق و حساس، ریزش های کنترل شده ای از قطرات آب ایجاد می شود که این قطرات در واقع پیکسل های یک تصویر را تشکیل می دهند و به این ترتیب می توان اشکال ، حروف و نوشته های بسیار متنوعی را به وسیله این آبنما ایجاد کرد. سیستم نورپردازی آبنما نیز مکمل این عملکرد بوده و علاوه بر بالا بردن وضوح تصویر ایجاد شده، تنوع رنگی نیز ایجاد می کند. طراوت و شادابی ذاتی قطرات آب و همچنین صدای روح نواز ریزش قطرات تاثیری بسیار عمیق بر مخاطب دارد به همین دلیل پرده دیجیتال آب وسیله ای پرطرفدار برای ایجاد ارتباط با مخاطبان و رساندن پیام به آنهاست.


آبنمای نوشتاری
آبنمای نوشتاری
آبنمای نوشتاری
آبنمای نوشتاری