آبنمای کف خشک

این آبنما چیدمانی دلخواه از نازل های ثابت است که آب را در راستای معمولا عمود، رو به بالا پمپ می کنند. فشار خروج آب از این نازل ها در هر لحظه قابل تنظیم است به این ترتیب می توان اشکال بدیعی از جریان های عمودی آب ایجاد کرد. تغییر رنگ نور مربوط به هر نازل نیز جلوه ی این آبنما را دو چندان می کند. همچنین می توان شدت خروج آب از نازل ها را با موسیقی پخش شده در محیط هماهنگ نمود. حوض یا مخزن آب این آبنما در زیر سطح قرار گرفته و نازل ها نیز بدون بالازدگی و بصورت همسطح با کف قرار می گیرند به همین دلیل است که این نوع آبنما محیطی مناسب برای بازی و سرگرمی افراد به خصوص کودکان می باشد.


آبنمای کف خشک
آبنمای کف خشک
آبنمای کف خشک
آبنمای کف خشک
آبنمای کف خشک
آبنمای کف خشک