اولین آبنمای موزیکال استان همدان در نهاوند افتتاح شد
26 شهريور 1397

به گزارش ایسنا، معاون امور عمرانی استاندار همدان در این آئین اظهار کرد: نهاوند از پرکارترین شهر‌های استان است.
محمودرضا عراقی با بیان اینکه ساختمان پست برق به محوطه پارک انتقال داده شود، گفت: طرح مطالعاتی دقیقی برای جداره سازی میدان اجرا شود به طوریکه میدان و پارک جای کار و سرمایه گذاری بیشتری دارد.
فرماندار شهرستات نهاوند در ادامه خاطرنشان کرد: نه ذکر داشته هایمان به معنای آن است که همه چیز داریم و نه ذکر نداشته هایمان به معنای آن است که هیچ نداریم.
مراد ناصری گفت: زیر ساخت‌های نهاوند آنگونه نیست که بگوئیم در نهاوند کاری نشده بلکه انجام شده، اما به خوبی انجام نشده است.
وی خطاب به معاون استاندار همدان اظهار کرد: ۱۷۲ هکتار بافت فرستوده شهرستان و این آب نمای موزیکال هر دو پیام‌هایی دارند به طوریکه پیام یکی این است که اگر برای این بافت اعتبار گذاشته شود، تهدید‌ها به فرصت تبدیل خواهد شد و دیگری این است که مجموعه مدیریت توانایی انجام هر کار را دارد.
فرماندار نهاوند یادآور شد: پیام افتتاح این پروژه این است که از یک سو استاندار و مجموعه مدیریتی استان، نگاه ویژه‌ای به نهاوند دارند و از سوی دیگر تعامل بین مجموعه شهرداری و شورای اسلامی و سایر مسئولان شهرستان می‌تواند به اقدامات سازنده‌ای منجر شود.


اولین آبنمای موزیکال استان همدان در نهاوند افتتاح شد
اولین آبنمای موزیکال استان همدان در نهاوند افتتاح شد
اولین آبنمای موزیکال استان همدان در نهاوند افتتاح شد
اولین آبنمای موزیکال استان همدان در نهاوند افتتاح شد
اولین آبنمای موزیکال استان همدان در نهاوند افتتاح شد