نازلهای دیجیتال

این نازل ها قابلیت حرکت در همه ی جهات را دارا می باشند به گونه ای که آب خارج شده از نازل می تواند سطح یک نیم کره را به طور کامل جاروب کند. همچنین فشار آب خروجی از آنها نیز قابل کنترل است. قابلیت حرکت در همه ی جهات امکان هماهنگی هرچه بیشتر این نازل ها را با موسیقی پخش شده در محیط فراهم میکند به همین دلیل این نازل ها در آبنماهای موزیکال بسیار پر کاربرد هستند.


نازلهای دیجیتال
نازلهای دیجیتال
نازلهای دیجیتال